Familievetes.


De kost van een familievete kan hallucinant zijn

Het Chinese vleesimperium WH Group verloor in 2021 een vijfde van zijn beurswaarde in Hongkong.

De oorzaak was het ontslag door de stichter van zijn zoon wegens wangedrag. De zoon sloeg terug door financiële onzuiverheden aan te kaarten. In een brief aan alle Chinese media liet deze weten dat zijn vader zo’n slordige 200 miljoen euro niet zou hebben aangegeven aan de fiscus. De vader en hoofdaandeelhouder ontkent en noemt de beschuldigingen vals.

Wat er ook van aan is, de kost van de familievete is enorm. Het bedrijf noteerde de dagen erna 17% minder waarde, een verlies van een kleine 2 miljard euro.

Vaak speelt in familiebedrijven een generatieconflict, en hebben stichter en diens kinderen een andere visie over hoe de opvolging eruit moet zien. In juni 2021 werd de zoon door zijn vader en stichter uit de raad van bestuur gezet. Deze laatste had beslist af te treden als CEO. De financieel directeur werd aangekondigd als de nieuwe opvolger. Dat kon de zoon moeilijk verkroppen. En van het ene kwam het andere …

Ook al gaven analisten aan dat de beurs over-reageerde op de familievete, en dat het aandeel zich zal herstellen, blijft een dergelijke publieke vertoning van conflicten binnen een familiebedrijf zeker niet wenselijk. Beter was geweest dat vader en zoon samen rond de tafel waren gaan zitten met een bemiddelaar. En onder deskundige begeleiding, doeltreffend én vertrouwelijk, samen naar oplossingen gingen zoeken.


De kost van een familievete kan een splitsing zijn


Dichter bij huis, in Duitsland, veroorzaakte een langlopende familievete een splitsing van het familiebedrijf Dr. Oetker. Sinds 2007, na het overlijden van Rudolf August, de kleinzoon van de stichter, was er een ruzie ontstaan in het familiebedrijf.

De kinderen konden het niet eens worden over de strategie van het bedrijf. Eén van de kinderen verwijst naar de verstoorde band met zijn vader, die vaak ruzie maakte met hem. Terwijl de andere kinderen, met wie hij het bedrijf moet leiden, wel een zachte vader te zien kregen. Of hoe emoties en relationele onrechtvaardigheid de kost van een familievete bepalen …

In de beste families speelt er al wel eens wat. Met een erkend bemiddelaar rond de tafel gaan zitten, en de zaken uitklaren is de aangewezen weg. Beheer het familievermogen wijs, en weeg de kost van een familievete af tegen de kost van een bemiddeling. A ‘no-brainer’, zoals de Engelsen dat zo mooi zeggen.