WE MEDIATE

'Every great and deep difficulty bears in itself its own solution. It forces us to change our thinking in order to find it.' - Niels Bohr

Neutraliteit

Neutraliteit


De bemiddelaar is 100% onpartijdig en oordeelt nooit. Hij creëert een correct gespreksevenwicht en heeft geen enkel persoonlijk belang bij het resultaat.

Discretie

Discretie


De bemiddelaar heeft een beroepsgeheim. Alle partijen respecteren bovendien de vertrouwelijkheid van het bemiddelingstraject en al wat gezegd en geschreven wordt.

Vertrouwen

Vertrouwen


De bemiddelaar schept een positief klimaat waarin het wederzijds vertrouwen kan groeien. De beste garantie op een constructief overleg en een gedragen oplossing. 

Resultaat

Resultaat


De bemiddelaar motiveert. Diverse statistieken van de

bemiddelingsbarometer tonen aan dat kans op slagen meer dan 70% bedraagt.
Dus waarom nog wachten?

Reviews

"Aanvankelijk stonden we als buren met een conflict heel sceptisch tgo. bemiddeling en leek de rechtbank helaas de enige uitweg. Toch zijn we erin geslaagd om goed met elkaar te beginnen praten en tot een gedragen oplossing te komen. We zijn hiervoor dankbaar en raden het iedereen echt aan!"

EV - Antwerpen

"Een heus conflict binnen ons familiebedrijf escaleerde en we zagen het even niet meer. Gelukkig kunnen we na deze top bemiddeling de rust laten terugkeren en kan iedereen zich opnieuw focussen op de toekomst. We zijn erg blij dat we deze moeilijke hindernis aardig overwonnen hebben."

ADB - Lier

"Tussen mij en mijn twee collega's klikte het al enige tijd niet meer. Ik had zowat alle hoop verloren en vreesde voor een escalatie. Toen de firma me bemiddeling aanraadde wist ik niet wat ik ervan moest verwachten, maar dat het zo positief kon eindigen is voor ieder een enorme opsteker!"

RR - Turnhout

"Als CEO van een bloeiende onderneming zag ik de visie van enkele vennoten met de dag uit elkaar groeien. Bij de overname van een concurrent werd het water tussen hen enkel maar dieper. Dankzij de bemiddeling hebben we de rangen kunnen sluiten en zetten we ons succes verder."

OVD - Aartselaar