Waarom bemiddeling bij burenruzies?


Beter een goede buur dan een verre vriend.

Helaas verloopt soms het contact niet zo vlot met mensen die dicht bij elkaar wonen.


Zo escaleren bepaalde frustraties tot een echt probleem. Zo kunnen er verschillende oorzaken zijn zoals geluidshinder, afwatering, aanplantingen, geurhinder, huishoudelijk en tuinafval, verkeerd parkeren, luidruchtige of rondhangende jongeren, bouw, erfdienstbaarheden, huisdieren, verbale agressie, algemene buren- en buurtproblemen…

Bemiddeling tussen buren zorgt ervoor dat deze conflicten niet escaleren.

Een erkend bemiddelaar kan de verstoorde communicatie tussen buren herstellen en draagt zo ook bij aan tot het verstevigen van de sociale binding en het verhogen van het veiligheidsgevoel en de leefbaarheid in de buurt. De bemiddelaar zorgt dat het conflict bij de kern wordt aangepakt. We zorgen dat iedereen de kans krijgt om zijn standpunten, emoties en verwachtingen te verwoorden.

WE MEDIATE brengt de verstoorde communicatie terug op gang waardoor jullie samen een duurzame oplossing kunnen vinden.