Los burgerlijke conflicten op met bemiddeling.


Heb je als patiënt een conflict met je arts? Als burger met de gemeente of belastingdienst? Een betwisting met je verzekeringsmaatschappij? Een burenruzie of een geschil over een schadevergoeding? Heb je een conflict met je verhuurder over de huur, of als eigenaar van een zeiljacht met een servicebedrijf? Of als school met een ouderpaar? Of met buren?

Wil je een oplossing voor de ruzie of conflict waarin je als burger betrokken bent en wil je dit niet via een (lange en dure) procedure voor de rechtbank oplossen? Kies dan voor bemiddeling als alternatieve weg om je geschillen op te lossen.

WE MEDIATE burgerlijke specialisatiedomeinen

  • B2B en B2C;
  • Medische sector en de zorg- en welzijnssector: bv. bij conflicten tussen artsen, arts en patiënt, ziekenhuis en arts, …
  • Mediasector, de creatieve- en kunstensector: bv. conflict over auteursrecht, een geschil tussen kunstenaar en de galerij waar hij tentoonstelt, …
  • Conflicten met de overheid: je hebt een conflict met de gemeente, met de belastingdienst, …
  • Onderwijssector: conflicten tussen schoolbestuur en leerkracht(en), leerkrachten of leerlingen onderling, school en ouders, …
  • Bemiddeling tussen burgers en verzekeringsmaatschappijen.
  • Nautische en maritieme bemiddelingen in de pleziervaart: als eigenaar van een zeil- of motorjacht heb je een geschil met een verhuurbedrijf van zeil- of motorjachten, of met een jachthaven, met servicebedrijven, geschillen over koopverdragen bij pleziervaartuigen … Zonder conflicten blijft ook het varen plezierig en ontspannend.


Ook voor andere burgerlijke geschillen kan je terecht bij WE MEDIATE.