Faciliteren.


De dynamiek in groepen bespreekbaar maken, instrumenten aanreiken voor meer zelfsturing, … er zijn verschillende manieren. Als facilitator leer je echter zoveel mogelijk vanuit de groep zélf te laten komen. Intervisie is dan een gedroomde manier om samen knelpunten uit de eigen organisatie te bekijken om er effectiever mee om te gaan.

Faciliteren is het proces waarbij WE MEDIATE als neutrale derde partij mensen helpt of ondersteunt om uit te spreken wat gezegd wil worden en te horen wat gehoord moet worden. De wijsheid zit eigenlijk in de groep, we moeten alleen de tijd nemen en de juiste werkmodus vinden om er samen slimmer van te worden.

Voor groepen die hiermee zelf nog geen ervaring hebben, of wanneer er veel stroming is “onder de waterlijn”, kan het heel dankbaar en efficiënt zijn  om groepsgesprekken extern te laten faciliteren. De facilitator bewaakt het traject, de timing en de uitkomst en zorgt dat alle partijen gelijkwaardig aandacht en gesprekstijd krijgen. Er is immers moed en een veilige context nodig vooraleer mensen zich echt durven uitspreken over wat er echt leeft!

Anders dan bij bemiddeling hoeft de aanleiding zeker niet steeds een uitgesproken conflict te zijn. Faciliteren heeft een informeler karakter dan bemiddeling, een traject waar mogelijk - niet noodzakelijk - een akkoord uit voortkomt dat bij een bevoegde rechtbank gehomologeerd kan worden.

De kracht van het inbrengen van een facilitator is ongezien. De mensen kunnen zich focussen op de inhoud en de facilitator ontzorgt hen op vlak van structuur, zorgt ervoor dat iedereen aan het woord komt, herformuleert indien nodig. Hierdoor kom je sneller tot de essentie, creëer je diepgang in de communicatie en kom je sneller tot gedragen besluiten. Dit gebeurt door WE MEDIATE met zorg voor elk individu, het team en de organisatie en haar visie of missie als geheel.

Ook in beladen teamvergaderingen kan een neutrale (of beter: “meerzijdig partijdige”) gespreksfacilitator een oplossing bieden voor moeilijk bespreekbare onderwerpen. Bijvoorbeeld als teamleden een nieuwe rol kregen of zich anders moeten organiseren.

Faciliteren is nog vrij onbekend. In onze visie vormt het de brug tussen verbindende communicatie en bemiddeling. We combineren de twee met elkaar: een neutrale derde partij die verbindende communicatie toepast in het begeleiden van allerlei team- of groepsgesprekken.