Hoe zakelijke conflicten oplossen zonder een rechtszaak?


Blaas je handelsrelatie niet op, maar blaas ze nieuw leven in met een bemiddeling!

WE MEDIATE inschakelen in plaats van advocaten. Een goed idee? Natuurlijk, als jullie als ondernemers er voor kiezen om ‘samen’ tot een overeenkomst te komen in plaats van te strijden voor de rechtbank. Immers met een gevecht is er steeds een winnaar (in het beste geval) en een verliezer (dat zeker!). Daarentegen kan met een bemiddeling het conflict wellicht worden opgelost en behoudt men de zakelijke relatie. Dus blaas uw handelsrelatie niet op, maar blaas ze nieuw leven met een bemiddeling!

Welke expert inschakelen ingeval van conflicten?

Zakelijke conflicten zijn voor ondernemers problematisch en te mijden. Conflicten tussen ondernemingen zijn echter niet uitzonderlijk en ze kosten energie, geld en tijd. Tijd die niet kan worden besteed aan de onderneming en aan meer belangrijke zaken.

Het is niet ongewoon dat mensen van mening verschillen, alleen is de vraag ‘hoe los je meningsverschillen en conflicten op’? Onmiddellijk naar een advocaat stappen om ‘je gelijk’ (trachten) te behalen? Of schakel je een ervaren bemiddelaar in? Wil je er samen uitkomen of geef je de zaak uit handen en dus in handen van een advocaat en opteer je met die keuze finaal dus voor een uitspraak door de rechter in een opgelegd vonnis?

Een zaak voor de rechtbank brengen is niet aanlokkelijk, niet persoonlijk maar ook niet voor het bedrijf.
Benevens de keuze voor een rechtsgang is er dus ook de keuzemogelijkheid om via een bemiddelaar tot een vergelijk te komen. De bemiddelaar maakt gebruik van moderne onderhandelingstechnieken en bemiddelingsvaardigheden om partijen samen tot hun vergelijk te doen komen.


Oplossen van conflicten binnen het bedrijf

Er zijn tal van diverse vormen van conflicten. Zo zijn er conflicten en onenigheden binnen het bedrijf, bv. tussen vennoten onderling, in de raad van bestuur, tussen vennoten en management, tussen manager en medewerkers, tussen afdelingen, enz.

Oplossen van conflicten tussen ondernemingen

Maar ook zijn er conflicten tussen bedrijven onderling, bv. tussen fabrikant en afnemer, tussen klant en leverancier, tussen aannemer en onderaannemer, enz.

Conflicten in bedrijven met een ‘familiale’ tint

Ook in familiale sfeer zijn er vaak moeilijkheden die met het inschakelen van een externe onafhankelijke en onpartijdige derde kunnen worden opgelost. Denk aan het doorgeven van de firma van vader op zonen, het toewijzen van ‘titels’ ligt vaak zo gevoelig …

Is ‘mijn’ oplossing als bedrijfsleider de ‘beste’ oplossing?

Doorgaans willen ondernemers de oplossing in eigen hand houden, zeg maar ‘hun’ eigen oplossing erdoor duwen omdat ze overtuigd zijn van de juistheid ervan. Een aanvaarde oplossing wordt echter meer gedragen en hierdoor worden ook de goede relaties in stand gehouden.

Wat biedt een bemiddeling aan voordelen?

Het is kiezen. Een goede zaak is dan ook voor beide partijen om een ervaren bemiddelaar in te schakelen, een echte business bemiddelaar, die objectief is en professioneel. WE MEDIATE is een uitstekende partner om de communicatie te bevorderen, om machtsverschillen hanteerbaar te maken en om wederzijds begrip te bewerkstelligen. Zo komt men uiteindelijk tot een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is en perspectief biedt.


De voordelen zijn legio, zoals:

  • het korte tijdsbestek in plaats van een lange rechtsgang,
  • één kostprijs in plaats van elk een eigen advocaat,
  • geen tijdrovende procedures met een opgelegd vonnis maar een overeenkomst waarmee partijen het eens zijn,
  • geen ongewenste ruchtbaarheid maar een regeling in besloten kring,
  • een informele manier om het conflict niet te beslechten maar om het op te lossen.


Bovendien wordt de relatie intact gehouden met het oog op de toekomst.