Schoolconflicten.


Telkens moet je als directie, leerlingbegeleider, leerkracht van die kleine of minder kleine conflicten op school oplossen. Veel tijd en energie gaat dan verloren.

Bemiddeling tussen ouders en school

Soms ontstaat er een situatie waarin ouders en school ergens samen niet uitkomen. Dan kan bemiddeling uitkomst bieden. Een onafhankelijk iemand helpt en begeleidt ouders en school in gesprekken om samen tot een oplossing te komen.

Juridisch traject leidt niet altijd tot oplossing

Er zijn verschillende (klachten)commissies in en rondom het onderwijs waar ouders terecht kunnen als zij vinden dat met een beslissing of bij het handelen van iemand die werkt voor de school een grens is overschreden. Elke school is verplicht aangesloten bij een klachtencommissie. Ouders ervaren  klachttrajecten vaak als ingewikkeld. En soms wil je zaken niet juridisch oplossen maar juist met elkaar in gesprek gaan.


WE MEDIATE als bemiddelaar

Bij bemiddeling is het van belang dat zowel ouders als school willen meewerken. Dan spreken ze uit nog vertrouwen te hebben om er samen uit te komen in een gesprek. De kosten van de bemiddeling worden besproken vóór het traject start.