Sociale bemiddeling.


Bemiddeling bij sociale zaken. Dat is professionele bemiddeling bij arbeidsconflicten, arbeidsruzies en arbeidsgeschillen binnen bedrijven en organisaties.

Sociale bemiddeling beoogt conflicten die voorkomen in arbeidsrelaties. Het is te zeggen, elk geschil dat ontstaat tussen personeelsleden of personeelsleden en leidinggevenden of de directie. Die conflicten komen over het algemeen aan bod in het kader van een contractuele relatie.

Wanneer sluimerende of openlijke arbeidsconflicten niet aangepakt worden, zullen ze op lange termijn het welzijn en engagement van de werknemers ondermijnen en de productiviteit aantasten.

Men vindt de typische bronnen van conflicten in het leven in groep en in de onderneming: ontslag, pesten, geweld, discriminatie, wijziging van de inhoud van de, niet bekomen bevordering, wijziging van werkuren, afrekening van uren, verplaatsing van verloven, enz.

Kortom, alles wat schade kan toebrengen aan het goed verloop van een werkdag en die het leven verzuurt in de interpersoonlijke relaties in de schoot van een groep werknemers. De relaties verzuren, mensen worden ziek of vertrekken, de motivatie daalt, het aantal klachten neemt toe.

Neem WE MEDIATE tijdig onder de arm.

Juridische procedures kosten handenvol geld en leveren alleen verliezers op. Het kan ook anders! De sociale bemiddeling tracht een alternatief te bieden aan de traditionele gerechtigheid. Zij heeft als doel om het geheel van betrokkenen te behoeden en alles uit de kast te halen in het belang van eenieder. Sociale bemiddeling beoogt bovendien een oplossing, die individueel erkend wordt als aanvaardbaar.