Verbindende en geweldloze communicatie.


Hoe kan je communiceren met mededogen en begrip voor de ander, en tegelijkertijd trouw blijven aan jezelf? Als ik in een discussie zit waar we tegengestelde belangen hebben, hoe geraken we daar dan uit? Hoe kan ik assertief zijn zonder agressief te worden of mezelf terug te trekken?

'Het doel van Verbindend Communiceren is niet om mensen of hun gedrag te veranderen om onze zin te krijgen. Het gaat over relaties bouwen gebaseerd op eerlijkheid en empathie. Dit leidt uiteindelijk tot het vervullen van ieders noden/behoeften.' - Marshall Rosenberg

Verbindend communiceren betekent ook dat je feedback niet als kritiek of bedreigend ervaart, wel als een kans om te leren en te investeren in duurzame relaties en samenwerkingen. Verbindende communicatie en geweldloze communicatie zijn synoniemen die door elkaar gebruikt worden. Verbindende communicatie is een manier van denken, spreken en handelen die bijdraagt aan wederzijdse verbinding en samenwerking.

De focus binnen verbindende communicatie ligt op drie keuzes: zelf-empathie, empathie en eerlijk spreken.

Wat levert geweldloos communiceren met WE MEDIATE op?

Boodschappen nuchter en onbevangen ontvangen: de ander vrijuit laten spreken zonder het persoonlijk te nemen: De boodschap van de ander eerst verwerken, dan eventueel reageren. Ego, onzekerheid, minderwaardigheid, verdediging, … kunnen hanteren op een zelf-zorgzame manier, om vervolgens echt te kunnen horen wat de ander wil vertellen.

Focus op de inhoud van een boodschap, niet op de stijl waarmee ze gebracht wordt. De uitdaging bestaat erin om, in balans met jezelf en de ander, flexibel met deze aspecten om te gaan, waardoor verbinding tot stand kan komen.