Verenigingen en organisaties.


Conflicten binnen uw vereniging oplossen

Conflicten binnen een vereniging, een organisatie of in het kader van vrijwilligerswerk kunnen snel ontstaan. Zij moeten snel worden opgelost, zodat de leden van de vereniging zich weer op de werkelijke doelstellingen van de vereniging kunnen richten.

Er kunnen altijd problemen ontstaan in het bestuur en tussen leden. Dit is een proces dat geruime tijd kan duren. Het verenigingsbestuur dient bekwaam te zijn in het omgaan met problemen en conflicten. Bij het signaleren van problemen dient het bestuur direct in te grijpen om verdere escalatie te voorkomen.

De rol van WE MEDIATE

Nodig de betreffende bestuurders of leden uit voor een open en goed gesprek. Huur voor de gespreksleiding een onafhankelijke buitenstaander in, bij voorkeur een bemiddelaar, die vertrouwd is met verenigingen en conflicten daarbinnen. Zo wordt er veel onheil voorkomen en investeer je in betere verhoudingen.