Juridische stappen als laatste optie.


Lukt het je jammer genoeg toch nog niet na tussenkomst van een erkend bemiddelaar om het conflict op te lossen? Dan kan je naar een bevoegde rechtbank stappen, zoals het vredegerecht, de rechtbank van eerste aanleg, ondernemingsrechtbank of arbeidsrechtbank. Je kan je daarvoor laten adviseren of bijstaan door een advocaat.

Op juridat.be vind je de rechtbanken bevoegd voor jouw regio.

Voordat je een klassieke procedure begint, moet je beseffen dat dit erg duur en tijdrovend kan worden. Met een bemiddeling kan je dit trachten te vermijden. Heb je er echt alles aan gedaan? Of kan WE MEDIATE nog iets voor jou betekenen?