Belgen lopen te snel en te vaak naar de rechtbank.


Ondanks deze spectaculaire groei en de talrijke voordelen van bemiddeling, stapt de Belg echter nog te vaak naar de rechter. Zo zegt ook de Federale Bemiddelingscommissie. Die wil bemiddeling nog meer promoten als volwaardig alternatief voor geschillenbeslechting. In 2020 werden om en bij de 7.000 bemiddelingen uitgevoerd in België. In de eerste helft van 2021 vonden er al 5.000 plaats.

Bij een bemiddelingsprocedure worden een conflict tussen verschillende partijen opgelost zonder dat daar een rechtbank aan te pas komt. Dat ontlast de rechtbanken en zorgt vaak voor een procedure die sneller en goedkoper is. Uit de tweejaarlijkse Bemiddelingsbarometer van de FBC blijkt ook dat het overgrote deel van de geschillen (+95 procent) in België nog steeds door de rechtbanken behandeld wordt.

België spant de kroon

De meeste Belgen hebben nog steeds de gewoonte om naar de rechter te gaan in geval van geschil. Van alle Europese landen is België het land waar het grootste aantal zaken voor de rechter worden gebracht.

Tot slot even de voordelen van bemiddeling nog eens op een rij. Zo kost 8 op de 10 van de bemiddelingen de partijen samen minder dan 2.300 euro. De doorlooptijd van een bemiddeling bedraagt in 64 procent van de gevallen minder dan 2 maanden, in 34 procent zelfs minder dan 1 maand. Ter vergelijking: een juridische procedure duurt gemiddeld 2 jaar. En een bemiddeling duurt in quasi alle gevallen minder dan 30 uur, 7 op de 10 geschillen worden opgelost in 6 tot 15 uur.