Krijg ik rechtsbijstand bij bemiddeling?


De wet van 21 februari 2005  (artikel 665, 5° Ger. W.) betreffende de bemiddeling heeft de mogelijkheid van rechtsbijstand voorzien bij een bemiddelingstraject. En dit geldt zowel voor een buitengerechtelijke (vrijwillige) als een gerechtelijke bemiddeling.

Lees ook: Op 1 september 2019 trad de nieuwe wet voor rechtsbijstand in werking.

Wat zijn de voorwaarden tot rechtsbijstand?


Welke kosten komen in aanmerking?

Kort sommen we nog even op welke kosten precies verbonden kunnen zijn aan de bemiddeling:

  • De bemiddelaar rekent een uurloon (ereloon) aan voor zijn prestaties.
  • Er zijn mogelijk ook dossierkosten, administratieve kosten en eventueel rolkosten.
  • Extra kosten indien er beroep wordt gedaan op een extern expert, bv. een fiscalist, bedrijfsrevisor, enz.

Bij aanvang van de bemiddeling dienen het bedrag van het ereloon en de dossiers- en administratiekosten transparent en volledig worden meegedeeld. Deze worden ook vermeld in het bemiddelingsprotocol. De wet voorziet dat de kosten van de bemiddeling gedeeld worden onder de partijen. Zij kunnen wel onderling akkoord gaan over een andere verdeling dan de proportionele wettelijke regeling.

Een bemiddeling is minder duur dan via advocaten en rechtbank het geschil uit te vechten. Geldproblemen mogen echter geen belemmering zijn om voor bemiddeling te kiezen. Zo kan rechtsbijstand mogelijk zijn. Als je aan de voorwaarden voldoet, kunnen de kosten en de erelonen van de bemiddelaar gedekt worden door deze bijstand.

Neem contact op met het bureau voor juridische bijstand in je buurt om te weten of je in aanmerking komt voor rechtsbijstand.