De toekomst en de pracht van het bemiddelen.

OPINIE - 16 januari 2024


Na de initiële wet van 2005 zet de nieuwe bemiddelingswet van 2018 meer dan ooit in op deze alternatieve vorm van geschillenbeslechting. Bemiddeling komt met een hoog slaagpercentage tegemoet aan de moeilijke taak van onze rechters en het doet de kosten van het gerechtelijk apparaat in ons land dalen.


Maar minstens zo belangrijk is het effect van een duurzaam resultaat. Dat is het gevolg van een erkend bemiddelaar die de conflicterende partijen neutraal, onafhankelijk en onpartijdig begeleidt langsheen de paden van een gestructureerd proces. Die kans en tijd heeft een rechter niet …

De evolutie van bemiddelingstechnieken staat in deze snel evoluerende wereld niet stil. Ze worden net zoals de opleidingen alsmaar beter en efficiënter. Bemiddelen is een vak. Het zal bijgevolg aan de wetgever zijn om de wet op tijd en stond aan te passen, zodat wet en praktijk sterk op elkaar blijven aansluiten.


De uitspraak van een rechtbank als een last resort, dat is de norm die we in ons land stap voor stap moeten bereiken. En met ‘we’ bedoel ik zowel iedereen uit de juridische wereld als de wetgevende macht. Een niet onbelangrijke boodschap in dit verkiezingsjaar. Bemiddelen? Volmondig ja en graag nog prachtiger na 2024.