Een handige tool voor de bemiddelaar: de Roos van Leary.

Gedrag is te voorspellen. Timothy Leary ontwikkelde hiervoor het interactiemodel, de Roos van Leary. Het is van de vele tools waarmee bemiddelaars praktijkgericht en interactief aan de slag kunnen gaan.

De Roos van Leary werd gepubliceerd in 1957 (The Interpersonal Diagnosis of Personality) door deze Amerikaanse psycholoog. Hij hield zich bezig met de leer van karaktertypen ofte wel typologiën. Via onderzoek en observaties kwam Leary erachter dat gedragspatronen voorspelbaar waren. Dat fenomeen heeft hij uitgewerkt in wat nu de Roos van Leary heet. Het is een communicatiemodel dat vanuit psychologisch onderzoek is ontwikkeld en geeft vooral inzicht in de werking van gedrag. Dit model laat vooral zien dat de manier waarop mensen reageren in veel gevallen te voorspellen en te beïnvloeden is.

De Roos van Leary gaat uit van het bekende principe dat gedrag, gedrag oproept. Het gaat tevens uit van een aantal basisprincipes in de communicatie zoals zenden en ontvangen, actie en reactie, oorzaak en gevolg. De grote meerwaarde van dit model ligt in het feit dat wanneer je je bewust bent van je gedrag en wat dit oproept, je er dus ook bewust invloed op kunt uitoefenen.

Sommige mensen beweren dat de Roos van Leary mensen wil typeren of in hokjes wil plaatsen. Dit is misschien wel het grootste misverstand. Dit is zeker niet het geval.

Het namelijk over het typeren van gedrag en het verklaren van de werking van dat gedrag op jezelf en op anderen. Aan het gedrag van de roos moet geen waardeoordeel worden gekoppeld. Gedrag is dus nooit per definitie goed of fout, maar vaak situationeel. Iedereen heeft alle gedragingen in zich. Het gaat dus over interactie tussen mensen en wat het gedrag bij de ander voor gedrag oproept.

Dat iedereen een specifiek voorkeurgedraging heeft, waar je jezelf het beste in kent en dus vaker inzet, is natuurlijk bekend. Wie losser van zijn persoonlijkheid kan staan kan ook bewuster een gedragsstijl kiezen.