Kiezen voor de voordelen van bemiddeling.

Bemiddeling is een wettelijk erkende manier om, op een minnelijke wijze, samen op zoek te gaan naar oplossingen voor uw conflict.


Het is een bewezen, doeltreffende manier om op sneller, goedkoper en duurzamer conflicten aan te pakken.  De bemiddelaar gaat met de betrokkenen samen rond de tafel zitten. Vrijwillig, vrijblijvend en vertrouwelijk.  Zo kunnen deze op een veilige manier praten en  samen op zoek gaan naar een oplossing die voor hen werkt.

WE MEDIATE is een onafhankelijke, neutrale en onpartijdige ‘derde’. De bemiddelaar begeleidt het proces.  Hij of zij zorgt ervoor dat de betrokken partijen zich gehoord voelen in hun belangen. Hij of zij ondersteunt hen bij het zelf, samen zoeken naar een oplossing. De overeenkomst die bereikt wordt, noemt men het bemiddelingsakkoord. Bemiddeling is een wettelijk erkende methode om conflicten op te lossen, buiten de rechtbank om


Waarom een bemiddelaar?

WE MEDIATE staat garant voor een professionele aanpak, en werkt volgens de deontologische code die onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid verzekert. Een bemiddelingsakkoord dat via een erkend bemiddelaar tot stand komt, kan door een rechter worden gehomologeerd en krijgt dusdanig de uitvoerbare kracht van een vonnis.  Naast de snelheid van het proces in vergelijking met een juridische procedure, is werken met een bemiddelaar ook een stuk kostenefficiënter, want het uurtarief van de bemiddelaar wordt gedragen door beide partijen, doorgaans 50/50 tenzij deze anders overeenkomen.

Bemiddelaar ben je niet ‘zomaar’.  Een bemiddelaar heeft een aantal stappen afgelegd : ten eerste heeft hij of zij een specifieke opleiding gevolgd. Ten tweede zijn er een reeks van bijkomende voorwaarden waaraan de bemiddelaar moet voldoen. Tot slot moet een dossier ingediend worden bij de Federale Bemiddelingscommissie van de FOD Justitie (art. 1727 $6 Ger. Wetboek). Slechts na goedkeuring door de commissie krijgt de bemiddelaar zijn of haar erkenning.

Waarom kiezen voor bemiddeling?

Bemiddeling is een volwaardige en wettelijk erkende manier om conflicten op te lossen buiten de rechtbank om. De partijen nemen vrijwillig deel en gaan samen met de bemiddelaar rond de tafel zitten.  In tegenstelling tot een klassieke rechtspraak door de rechter,  gaan de betrokkenen zelf hun conflict oplossen.

WE MEDIATE schept het gepaste klimaat om de verstoorde communicatie te herstellen. De bemiddelaar zal de betrokkenen stimuleren om te luisteren naar elkaars noden en hen begeleiden om samen te komen tot een bemiddeld akkoord. Lees hier meer over het verloop van een bemiddeling.

Helaas worden heel wat conflicten nog ‘uitgevochten’ in de rechtbank. Met als gevolg een vaak lange, pijnlijke en dure lijdensweg tot gevolg Met een winnaar en een verliezer.  Als er al een winnaar is… immers heel vaak is ook de relatie tussen de partijen, op menselijk en/of op zakelijk gebied, onherstelbaar geschonden.  En vooral in familiale context kan deze relatieschade verstrekkende gevolgen hebben binnen de bredere familiekringen en over de generaties heen.

Wat zijn de voordelen van bemiddeling?

De voordelen van bemiddeling zijn talrijk. We sommen hier de belangrijkste voor u op :

  1. Snel: bemiddeling gebeurt buiten de rechtbank en is dus niet afhankelijk van procedures en wachttijden.
  2. Goedkoper : In tegenstelling tot een advocaat, worden de kosten van een bemiddelaar samen gedragen. Ook is het mogelijk om, in geval van financiële problemen, rechtsbijstand aan te vragen voor een bemiddeling.
  3. Duurzaam: de betrokkenen komen zelf tot een akkoord. Daardoor is  kans dat ze deze zelfgemaakte afspraken nakomen ook veel groter
  4. Herstel van relaties: misschien is dit het allerbelangrijkste voordeel van een geslaagde bemiddeling namelijk de verbeterde relaties tussen mensen.  Eerder dan te blijven vechten of de relatie helemaal te verbreken, slagen ze er terug in met elkaar te praten. Dit is een grote opluchting  en doet zowel op persoonlijk vlak als in een zakelijke context deugd.