Visie

WE MEDIATE wil iedereen sensibiliseren om indien wenselijk de stap naar bemiddeling te zetten, waarbij het doelpubliek de bemiddeling als conflictoplossing (h)erkent en het als volwaardig alternatief voor een eventuele gerechtsprocedure kiest. We gaan met conflicten om als uitdagingen en kansen. Overal waar mensen samenleven, samen zijn of samenwerken komen uitdagingen bovendrijven. Die moeten we als individuen, teams, bedrijven, organisaties of families samen aanpakken op een constructieve manier. We onderstrepen het belang van onderlinge relaties en werken daarom op een verbindende bemiddeling.