Kosten van bemiddeling volledig gedekt door rechtsbijstand?

Op 1 september 2019 trad de nieuwe wet voor rechtsbijstand in voege. Met deze wet worden de kosten van bemiddeling volledig gedekt, zonder vrijstelling. De premie van deze nieuwe verzekering komt ook in aanmerking komt voor een belastingvermindering.

Lees ook: Krijg ik rechtsbijstand bij bemiddeling?

Geen franchise voor bemiddeling

Goed nieuws is dat er geen franchise geldt voor wie kiest voor bemiddeling. De franchise of vrijstelling is het deel dat men zelf moet betalen. Dit kan tot 250 euro bedragen voor wie kiest voor een klassieke gerechtsprocedure. Als de verzekerde het geschil tracht op te lossen via bemiddeling, vervalt deze ‘zelf te betalen’ kost. Deze regel is van toepassing zowel voor gerechtelijke als buitengerechtelijke bemiddeling. Op deze manier zijn de kosten van bemiddeling volledig gedekt door rechtsbijstandsverzekering.

De reikwijdte van de verzekerde geschillen kan de verzekerde tot op zekere hoogte zelf invullen. De verplichte waarborgen zijn wel bouwgeschillen en echtscheidingen. Precies omdat dit de meest voorkomende van gerechtelijke conflicten zijn. Een (echt)scheiding van gehuwden of wettelijk samenwonenden is voor minimaal 3.375 euro per verzekerde persoon gewaarborgd. Voor contractuele bouwgeschillen bedraagt dit 6.750 euro.


De polis dekt de kosten en erelonen van de advocaten en gerechtsdeurwaarders. Ook de kosten van de gerechtelijke procedures evenals de kosten en erelonen van bemiddelaars en arbiters. Voor de kosten en erelonen van de advocaten werden door de Koning begrensd op 140 euro per uur. Elke overschrijding van deze bedragen zal ten laste van de cliënt vallen, ook als is de maximumwaarborg niet bereikt. Het is dus belangrijk goed te informeren wat de erelonen zullen zijn die de advocaat zal aanrekenen.

Bevraag goed de wachttijd!

De verzekeraar zal meestal een wachttijd inbouwen. Dit is de periode die begint op de dag dat de polis in werking treedt. En de waarborg dus loopt. Voor de meeste  geschillen zal dit een jaar zijn.  Bij scheidingen kan dit tot maximaal 3 jaar. Bouwgeschillen kunnen de tot maximaal 5 jaar wachttijd hebben.  De wachttijd voor geschillen aangaande erfrecht, schenkingsrecht en testamentrecht kan maximaal één jaar zijn.

Bemiddeling blijft de voorkeur dragen

Ook met deze nieuwe rechtsbijstandsverzekering draagt het kiezen voor bemiddeling, waar mogelijk, de voorkeur. Geen franchise voor bemiddeling, alle kosten gewaarborgd. Samen zoeken naar de oplossingen met de beste uitkomst voor beide partijen. Onder deskundige begeleiding van een erkend bemiddelaar. Snel, vertrouwelijk en buiten de stress van de rechtbank om. Voor meer informatie over bemiddeling, aarzel niet contact op te nemen met WE MEDIATE.